acupunctuur

Acupunctuur, wat is dat?

Nog voordat onze jaartelling begon, werd er in China al gewerkt met acupunctuur om allerlei ziekten en kwalen te behandelen. De dokters die zich met acupunctuur bezig hielden, schreven al hun bevindingen trouw op. Nu nog altijd maken moderne acupuncturisten gebruik van deze eeuwenoude kennis. Met succes!

Even voorstellen: Yin en Yang, een onafscheidelijk duo

U heeft vast wel eens gehoord over Yin en Yang. Waarschijnlijk kent u ook het symbool wel, maar weet u niet wat het precies betekent. Volgens de Chinese overlevering is de wereld uit twee oerkrachten ontstaan. Oerkracht Yin staat voor duisternis, koude, het statische, depressiviteit en het vrouwelijke. Oerkracht Yang daarentegen staat voor warmte, licht, kracht, dynamiek en het mannelijke. Yin en Yang kunnen niet zonder elkaar bestaan; ze vormen als het ware een twee-eenheid. Alle levende organismen hebben deze twee oerkrachten in zich, dus ook de mens. Ook u. Zolang die twee oerkrachten netjes met elkaar in evenwicht zijn, voelen we ons gezond en prettig. Zowel geestelijk als lichamelijk. Maar soms raken die twee wat uit balans. Soms omdat Yang de overhand krijgt, soms omdat Yin de overhand krijgt. Door zo’n verstoring van de balans gaan we ons onprettig voelen en kunnen we ziek worden.

Een ingewikkelde theorie

De acupunctuur gaat uit van een heel anders mensbeeld dan de ‘gewone’ dokters. Daarom is het belangrijk dat u een klein beetje begrijpt van de theorie achter acupunctuur. In ons lichaam bevinden zich onzichtbare banen waarlangs de energie”n Yin en Yang lopen. Elk van die banen hoort bij een bepaald orgaan, bijvoorbeeld de lever, het hart, de maag of de nieren. Die onzichtbare banen noemen we meridianen. We hebben er talloze van, die symmetrisch links en rechts door ons lichaam lopen.

Alle meridianen bij elkaar vormen eigenlijk een netwerk van energiegeleiders. Op dat netwerk liggen alle acupunctuurpunten. Elk van die punten staat in contact met een orgaan of met een bepaalde functie. Als u gezond bent, zijn al uw energie”n in balans. Bent u niet gezond, dan kan de acupuncturist met behulp van naalden bepaalde energie”n afremmen of juist stimuleren.

Met behulp van naalden zelf uw pijnstillers maken

Dat klinkt raar, maar het is waar! Als de naalden in de nodige acupunctuurpunten zijn aangebracht, veroorzaken zij prikkels. Die prikkels gaan via zenuwbanen naar het ruggenmerg. U kunt uw ruggenmerg beschouwen als een telefoonkabel, die de prikkels naar de hersenen stuurt. In de hersenen worden de prikkels ‘vertaald’ in bepaalde chemische stoffen die op hun beurt als een soort boodschappenjongens in uw lichaam aan het werk gaan. Onder die boodschappenjongens vallen ook zogenaamde endorfine en dat zijn stoffen die pijn kunnen blokkeren.

Dat klinkt wel leuk, maar die naalden blijven toch griezelig

Die naalden zijn veel minder griezelig dan ze op het eerste gezicht lijken. Vraagt u maar eens aan uw acupuncturist of u zo’n flinterdun naaldje mag bekijken, dan zult u zien dat het in niets lijkt op een injectienaald. Als de naald wordt ingebracht ervaart u wel een kort prikkend gevoel, maar pijnlijk kunt u dat niet noemen. Zit de naald erin en brengt de acupuncturist hem wat dieper tot precies in het acupunctuurpunt, dan zullen de meeste mensen een soort schokje of tintelend gevoel ervaren, het zogenaamde ‘Qi-gevoel’. ‘Qi’ is het Chinese woord voor energie.

De naalden moeten wel even blijven zitten. Afhankelijk van de klacht moeten de naalden er korter of langer in blijven zitten. Dat kan 10 minuten zijn, maar ook wel een uur. Bij kinderen worden de acupunctuurpunten alleen geprikt en de naalden er direct weer uitgehaald. Erin en eruit dus. Bij ooracupunctuur kan ook gebruik gemaakt worden van ‘verblijfsnaaldjes’ of korreltjes die zelfs wel een week kunnen blijven zitten.

Wanneer kan acupunctuur helpen?

De Wereldgezondheidsorganisatie beschrijft meer dan vijftig aandoeningen waarbij acupunctuur kan helpen. Daaronder vallen vele soorten pijnen, allergie”n, longklachten en darmklachten, maar bijvoorbeeld ook overgangsklachten, slaapstoornissen, oorsuizen, verslavingen en psychische problemen. De lijst van klachten en aandoeningen die met acupunctuur bestreden kunnen worden is te groot om helemaal op te sommen.

Is acupunctuur wel verantwoord?

Hier kunnen we volmondig ‘ja’ op zeggen. Natuurlijk zijn er nog altijd mensen die denken dat acupunctuur een trend is die ’toch wel niet zal helpen’. Alternatieve geneeswijzen hebben voor veel mensen een negatieve klank en dat geldt helaas ook nog wel eens voor acupunctuur. Dat is jammer, want acupunctuur kan voor velen een uitstekende aanvulling zijn op de ‘gewone’ gezondheidszorg. Daarom is het zo belangrijk dat u goed geïnformeerd bent over de re”le mogelijkheden van deze methode. Soms kan de ‘gewone’ dokter u niet van uw klachten afhelpen, maar de acupuncturist wel. Natuurlijk is de acupuncturist geen wonderdokter. Een aantal mensen raakt ook bij de acupuncturist niet van hun klachten af. Daar staat tegenover dat het grootste deel van de mensen die zich met acupunctuur laten behandelen, wel van hun klachten afkomen.

 ← Ga terug